Ankieta

Szanowni Państwo,
w związku z chęcią wdrożenia w Urzędzie wyższych standardów w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy sytuacji problemowej, dostarczając niezbędnych danych w zakresie potrzeb, barier i oczekiwań Klientów.

Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnianiu ankiety. Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa i będzie udostępniona na stronie internetowej PZGKKiN w Gnieźnie do dnia 31.08.2016 r.

Ankieta