Informacja – wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Uprzejmie przypominam, iż od 2 stycznia 2017 roku wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) winni przekazywać do PODGiK w Gnieźnie zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b.

Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych winny być zapisane zgodnie ze schematem GML, bądź w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym PZGiK, tj. plikiem wymiany GIV, który generowany jest z programu udostępnionego wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – GEO INFO 7 Delta Gniezno (link).

Program umożliwia modyfikację max. 1000 obiektów. Aktualna wersja kodów to GIMapa_15_3_0. Przygotowanie bazy roboczej na zakończenie pracy (pliku giv) wymaga pobrania z Ośrodka bazy roboczej (pliku giv), co jest jednoznaczne z wybraniem w protokole z uzgodnień wydanych materiałów pozycji 0.1.