iKERG

herb

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Kerg uprzejmie prosimy o podpisanie umowy o zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną i dostarczenie jej do siedziby PZGKKiN w Gnieźnie.

umowa_o_ikerg

Prosimy także o przesłanie na adres e-mail:


następujących danych:

– prawidłowe dane firmy:

  • pełna nazwa,
  • adres,
  • NIP,
  • REGON,

– e-mail do kontaktu z ośrodkiem,

– tel. kontaktowy,

– wykaz pracowników firmy wykonujących roboty geodezyjne
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia (proszę podać numer uprawnień i zakres, ewentualnie przesłać skany uprawnień).

Powyższe informacje pozwolą uporządkować dotychczasową bazę danych oraz prawidłową rejestrację robót geodezyjnych w nowym systemie. Po uzupełnieniu bazy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na adres e-mail firmy zostanie przesłany login i hasło do systemu i.Kerg.

 

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲