AKTUALNOŚCI

W Zespole Uzgadniania Dokumentacji nadaje się cechy dokumentu opracowaniom geodezyjnym (klauzula) oraz dokonuje uzgodnień dokumentacji projektowych.


Dokumenty wymagane do uzgodnień projektowych:
  1. trzy egzemplarze mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej
    z uzbrojeniem terenu (2 lata ważności) z klauzulą i z wniesionym projektem,
  2. warunki techniczne danej branży,
  3. prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  4. szkic poglądowy.

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲