DELTA – INFORMACJA

Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK do 22.02.2018 r. wersja kodów się nie zmienia (jest to  GIMapa_15_3_0).
Dla baz roboczych tworzonych na materiałach wygenerowanych w PODGiK od 23.02.2018 r. wersja kodów, którą należy wybrać to GIMapa_17_4_3_2015.