GN.A.6840.1.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 01.04.2022 r.

 

GN.A.6840.1.2021

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4,  oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha),  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  1.435.000,00zł.; wadium w wysokości 287.000,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.