GN.A.6840.2.2020 – KOMUNIKAT

Gniezno,  dnia 25 lutego 2022 r.

 

 

GN.A.6840.2.2020

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0535 ha, położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/65, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00090958/2.

Wadium w wysokości 8.400,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 42.000,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 42.420,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Towarzystwo Inwestycyjne NEST Sp. z o.o.