GN.A.6840.2.2022 – Sprostowanie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.2.2022

Gniezno, 30.06.2022 r.

Sprostowanie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że od 1 lipca 2022 roku zmianie ulega nr konta, na które należy wpłacać opłaty z tytułu wadium, tj.

BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006

Jednocześnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że rachunek Bankowy w PKO BP S.A. 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 zostanie zamknięty z dniem 30.06.2022 r.

W związku z powyższym w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w Witkowie, o powierzchni 0,6667 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 Witkowo, ark. mapy 1,  dz. nr 76/16, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 18 lipca 2022 r.- liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

wpisuje się odpowiednio:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie W BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 do dnia 26 lipca 2022 r.- liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o sprostowaniu  ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia.

 

Przewodniczący Zarządu

   Piotr Gruszczyński