GN.A.6840.3.2020 – KOMUNIKAT

Gniezno,  dnia 22 października 2021 r.

GN.A.6840.3.2020

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie,  oznaczonej w ewidencji gruntów:  obręb Gniezno – miasto, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości „HELIK” Michał Helik.