GN.A.6840.3.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno,  03.12.2021 r.

GN.A.6840.3.2021

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3. Wadium w wysokości 26.800,00 zł. wpłaciły 4 podmioty. Do przetargu przystąpiły 3 podmioty, które wpłaciły wadium i stawiły się w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, by uczestniczyć w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 134.000,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 143.380,00 zł. netto + VAT. Nabywcą został Pan Tomasz Filipek.