GN.A.6840.4.2020 – KOMUNIKAT

N.A.6840.4.2020 


Gniezno, dnia  10 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta  nr KN1S/00040819/4. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr  KN1S/00050766/0.

Na nabycie działki nr 76/18 zostało wpłacone wadium przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 42.828,00 zł + VAT. Nabywcą zostali: Ryszard Piecyk i Sebastian Piecyk. 


Na nabycie działki nr 76/19 zostało wpłacone wadium przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 37.194,00 zł + VAT. Nabywcą zostali: Ryszard Piecyk i Sebastian Piecyk. 


Na nabycie działki nr 76/25 zostało wpłacone wadium przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 55.419,00 zł + VAT. Nabywcą zostali: Ryszard Piecyk i Sebastian Piecyk. 


Na nabycie działki nr 76/27 zostało wpłacone wadium przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 46.274,00zł + VAT. Nabywcą zostali: Ryszard Piecyk i Sebastian Piecyk. 


Na nabycie działki nr 76/28 zostało wpłacone wadium przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 36.579,00 zł + VAT. Nabywcą zostali: Ryszard Piecyk i Sebastian Piecyk.