GN.A.6840.4.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 1 marca 2022 r.

 

 

GN.A.6840.4.2021

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2022 r. nieruchomości  położone w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego – Chrobrego,   oznaczone w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/57 o pow. 0,0103 ha,  dz. nr 7/59 o pow. 0,0095 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00090958/2 zostały przekazane w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna.

Wartość przedmiotów darowizny – zgodnie z oszacowaniem rzeczoznawczy majątkowego określono na wartość 13.700,00 zł.

Darowizna dokonywana jest na cel publiczny, jako element organizowanych przez Miasto Gniezno urządzeń transportu publicznego.