GN.A.6840.5.2020 – KOMUNIKAT

 

Gniezno dnia, 17.12.2021r.

GN.A.6840.5.2020

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 grudnia 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej przy ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie,  oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  1.585.260,00 zł.; wadium w wysokości 317.000,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.