GN.A.6840.5.2021 – Sprostowanie drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.5.2021

Gniezno, 30.06.2022 r.

Sprostowanie drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że od 1 lipca 2022 roku zmianie ulega nr konta, na które należy wpłacać opłaty z tytułu wadium, tj.

BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006

Jednocześnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że rachunek Bankowy w PKO BP S.A. 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 zostanie zamknięty z dniem 30.06.2022 r.

W związku z powyższym w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 560.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 11 lipca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

wpisuje się odpowiednio:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 560.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 19 lipca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o sprostowaniu  ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia

 

Przewodniczący Zarządu

   Piotr Gruszczyński