GN.A.6845.5.2022 – Przetarg ustny

GN.A.6845.5.2022

Gniezno, dnia 7 czerwca 2022 r.

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych,

pomieszczeń gospodarczych i dzierżawę gruntów:

 

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53 dz. nr 22/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,13zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:00.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 18,85m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 8:30.
 3. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Instalacje: elektryczna, wodna, i kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,48zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną warsztatową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:00.
 4. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 8m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi  2,35zł netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:30.
 5. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi  2,33zł netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:00.
 6. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53, dz. nr 22/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi  2,30zł. netto + VAT.
  Pomieszczenie przeznaczone na magazyn.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:30.
 7. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 60m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Instalacja: elektryczna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 5,09zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną, warsztatową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:00.
 8. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 30,87m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/8 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Instalacje: wodna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT.
  Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:30.
 9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1050m2 położona w Witkowie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1135 dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3 i dz. nr 1136, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00049528/0.
  Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,58zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:00.
 10. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 505m2 położona w Powidzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Powidz ark. mapy 1, dz. nr 489/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8.
  Cena wywoławcza rocznej dzierżawy za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,18zł netto.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:30.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2000m2 zabudowana budynkiem o powierzchni 104m2 położona w Witkowie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3.
  Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 1.142,93zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 13:00.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m2 położona w Witkowie, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1165 dla której prowadzona jest księga wieczysta  KN1S/00047901/5 i dz. nr 1166, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² powierzchni użytkowej wynosi 0,12zł netto.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 13:30.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. w przypadku osoby fizycznej – okazanie dowodu tożsamości,
 2. w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na najem w/w lokali, pomieszczeń gospodarczych oraz dzierżawę nieruchomości uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie.

Przystępujący do przetargu mają możliwość dokonania oględzin lokalu przed przystąpieniem do licytacji. Organizator przetargu nie będzie uwzględniał uwag dotyczących stanu technicznego lokalu, zgłaszanych
po zakończeniu licytacji.

Projekt umowy najmu/dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 641 93 77 lub /61/ 641 93 73

Informacja o przetargu zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. P. Jana Pawła II 9/10,  Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogłoszenia