GN.N.6840.7.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 10 marca 2022 r.

 

GN.N.6840.7.2021

 

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Modliszewie gm. Gniezno, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0015 Modliszewo, ark. mapy 1, dz. nr 28/3 o pow. 0,1753 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00032697/0.

Wadium w wysokości 21.000,00 zł prawidłowo wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 105.000,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 106.050,00 zł. Nabywcą został Pan Maciej Smaruj.