GN.N.6840.8.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 10 marca 2022 r.

 

GN.N.6840.8.2021

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wydartowie gm. Trzemeszno, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0029 Wydartowo, ark. mapy 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha, dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3
o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Wadium w wysokości 34.800,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.