GN.N.6845.9.2021 – Wykaz

Starosta Gnieźnieński

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

T: 61 424 07 13
F: 61 424 07 70

E: starostwo@powiat-gniezno.pl

www.powiat-gniezno.pl

 

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Gniezno – miasto

ul. Łącznica 7

6/1

0,0917

PO1G/00075785/7

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

lokal użytkowy o  powierzchni 28,36m² znajdujący się w nieruchomości  położonej  w Gnieźnie przy ul. Łącznica 7

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

najem na rzecz dotychczasowego najemcy

Opis nieruchomości:

Budynek niemieszkalny, przeznaczony na administrację i usługi medyczne

Wysokość opłat z tytułu najmu: 429,37zł +Vat miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: opłata miesięczna, płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury

 

Zasady aktualizacji opłat: –

Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp. ): –

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641-93-72

 

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wykaz wywiesza się na okres 21 dni