KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 29.06.2022 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na:

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,13zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,25zł  netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Jarosław Dębowski właściciel podmiotu gospodarczego „Agent Ubezpieczeniowy Jarosław Dębowski”.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 18,85m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na działalność biurowo, usługową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,05zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została Pani Beata Kwarta.
 3. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 104m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4 i 22/8, ark. mapy 53, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,48zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługową, produkcyjno-warsztatową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 8m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 2,35zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,38zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Damian Kwarta.
 5. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16m2 położone w Gnieźnie  przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 2,33zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,36zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Tomasz Spasibionek.
 6. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4m2 położone w Gnieźnie  przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi 2,30zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,33zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Tomasz Łukowski.
 7. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 60m² położony w Gnieźnie przy  ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4 i 22/8, ark. mapy 53, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6, działce nr 22/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0. Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjno-warsztatową. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi 5,09zł netto + VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5,15zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Damian Kwarta.
 8. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1050m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3, i działka nr 1136, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00049528/0. Cena wywoławcza miesięcznego najmu za 1m² wynosi 0,58zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,59zł netto + VAT  miesięczne za najem 1m2  pow. gruntu. Najemcą została firma TIM Sp. J. HURT–DETAL.
 10. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 505m2 położona w Powidzu, ark. mapy 1, działka nr 489/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy za 1m² pow. gruntu wynosi 0,18zł netto. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,19zł brutto (zwolnienie z podatku Vat) rocznej dzierżawy za 1m² gruntu. Dzierżawcą został Pan Artur Maroszek.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2000m2  zabudowana budynkiem o powierzchni 104,70m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3. Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą. Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 1142,93zł netto + VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1154,36zł netto + VAT miesięcznej dzierżawy. Dzierżawcą została firma PPHU REM-BUD Zygmunt Tomczak.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m² położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1165, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00047901/5 i dz. nr 1166 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy wynosi 0,12zł netto. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.