Wykaz SP Chrobrego

Gniezno, 25.04.2023 r.    

GN.N.6850.4.2022                                                                   

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

 

 

gmina m. Gniezno

obręb: Gniezno-miasto

Gniezno,
ul. Chrobrego 11b

arkusz mapy 28
dz. 18/1

 

 

0,1382 ha


 

PO1G/00008175/8

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotową działkę opisano jako inne tereny zabudowane.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie prostokąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.  Na nieruchomości posadowiony jest budynek kościoła, obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 769m2. Obiekt wpisany do Rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod nr 2595/17.

Wysokość opłat:

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Uwagi:

Użyczenie na czas oznaczony – 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72