PION GEODEZYJNY

KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Jarosław Antkiewicz
tel. (61) 426-46-88 w. 45


NAZWA DZIAŁU / STANOWISKA NR TELEFONU NR WEWNĘTRZNE
Dział infrastruktury informacji przestrzennej (61) 426-46-88 24, 25, 32, 34, 46, 59
Dział zasobu geodezyjnego i kartograficznego (61) 426-46-88 44, 43, 47,49, 50, 52, 53
Stanowisko ds. koordynacji projektów (61) 426-46-88 35

Stanowiska ds. kontroli technicznej

(61) 426-46-88

33, 38

Stanowisko ds. postępowań administracyjnych (61) 426-46-88 26, 56
Stanowisko ds. informatyki (61) 426-46-88 24

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲