OPŁATY

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 
BNP Paribas Bank Polska S.A.
34 1600 1462 1747 8849 5000 0003 – dochody Skarbu Państwa,
07 1600 1462 1747 8849 5000 0004 – dochody,
50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – wadia.
 

Podstawa prawna naliczania opłat

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲