OPŁATY

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 
PKO BP SA I/O Gniezno
69 1020 4115 0000 9102 0125 1248 – dochody Skarbu Państwa,
22 1020 4115 0000 9602 0125 0976 – dochody,
80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – wadia.
 

Podstawa prawna naliczania opłat

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲