AKTUALNOŚCI

W Zespole Uzgadniania Dokumentacji nadaje się cechy dokumentu opracowaniom geodezyjnym (klauzula) oraz dokonuje uzgodnień dokumentacji projektowych.


Koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu

Wymagane dokumenty:

Forma elektroniczna

Złożenie dokumentacji przez aplikację Geo-Info iProjektant

(https://www.geodezjagniezno.pl/pion-geodezyjny/strefa-projektanta/iprojektant/)

Forma papierowa

 1. Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  (Wzór wniosku: https://www.geodezjagniezno.pl/pion-geodezyjny/strefa-projektanta/wnioski/)
  Wniosek może złożyć inwestor lub projektant.
 2. Minimum 2 egzemplarze projektu technicznego sieci lub przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej (czyt. na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulą przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
 3. Opracowanie w formacie DXF* (tylko projektowane obiekty: sieci, urządzenia, rury ochronne- bez podkładu mapowego)
  Obowiązujący układ współrzędnych: Układ PL 2000_18
  * W przypadku braku pliku DXF do wniosku należy dołączyć wykaz współrzędnych punktów załamań sieci w obowiązującym układzie współrzędnych w postaci wydruku.
 4. pełnomocnictwo – w przypadku udzielenia upoważnienia przez inwestora lub projektanta + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲