WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (WORD)

Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (WORD)

Wniosek o przeksztalcenie prawa uw (PDFWORD)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (PDF, WORD)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (PDF, WORD)

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa/ o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa/ o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa (PDF) (WORD)

Klauzula RODO (PDF)

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲