GN.A.6845.14.2022 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 24 stycznia 2023 r.

GN.A.6845.14.2022   

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na:

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno, ark. mapy 53 dz. nr 22/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosiła 8,27zł netto + VAT.
  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej 18,70m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6.
  Lokal przeznaczony na garaż.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosiła 4,42zł netto + VAT.
  Do przetargu zgłosił się jeden podmiot, który został dopuszczony do przetargu.
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4,46zł  netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Paweł Orczykowski.
 3. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków: obręb Gniezno ark. mapy 53, dz. nr 22/4 i 22/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0.
  Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjną warsztatową.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosiła 8,07zł netto + VAT.
  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 800m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 43, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00074853/8.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosiła 0,20zł netto + VAT.
  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 18790m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 43, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00074853/8.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosiła 0,13zł netto + VAT.
  Do przetargu zgłosił się jeden podmiot, który został dopuszczony do przetargu.
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,14zł brutto (zwolnienie z podatku Vat) rocznej dzierżawy za 1m² gruntu. Dzierżawcą został Pan Damian Kozanecki.
 6. Nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 15308m2 położona w Niechanowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: gmina Niechanowo, obręb Marysin, ark. mapy 1, dz. nr 67/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00065267/7.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. wynosiła 0,13zł. netto + VAT.
  Do przetargu zgłosił się jeden podmiot, który został dopuszczony do przetargu.
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,14zł brutto (zwolnienie z podatku Vat) rocznej dzierżawy za 1m² gruntu. Dzierżawcą został Pan Rafał Nowak.
 7. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m² położona w Witkowie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Witkowo ark. mapy 14, dz. nr 1165, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00047901/5 oraz dz. nr 1166 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosiła 0,13zł netto + VAT.
  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 460m² położona w Powidzu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Powidz ark. mapy 1, dz. nr 489/1 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosiła 0,20zł netto + VAT.
  Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą.
  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.