Co nowego?

Słoneczna Geodezja już działa!słoneczna geodezja, dwoje ludzi przy biurku

W siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zakończyły się prace związane z projektem „Słoneczna geodezja”. Współfinansowany on został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Inwestycja pod nazwą „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja” opiewała na kwotę 565.070,96 zł.  Pomysłodawcą jej był Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, a zrealizowana została przez  firmę JP BUDOWA ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. 

Jej celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Prace modernizacyjne polegały na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, a także wymianie grzejników i oświetlenia. Projekt zakłada zmniejszenie wydatków na utrzymanie budynku należącego do Powiatu Gnieźnieńskiego. Przyczyni się jednocześnie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zapewni też poprawę komfortu pracy pracowników i klientów Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie. 

Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za realizację projektu, Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dołączył do grona instytucji wspierających poprawę jakości powietrza oraz środowiska naturalnego.

• Słoneczna Geodezjasłoneczna geodezja, zawarcie umowy, kilka osób przy stole

31 sierpnia 2023 r. w naszej siedzibie podpisaliśmy umowę na realizację prac termomodernizacyjnych. Będą one polegać na montażu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, wraz z wymianą grzejników i oświetlenia. Projekt zakłada ograniczenie wydatków na utrzymanie obiektów administracyjnych, które są własnością Powiatu Gnieźnieńskiego. Przyczyni się też do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Inwestycja powstanie w ramach projektu „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja”. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

darowizna Niechanowo, mężczyźni trzymający dokument Darowizna na rzecz gminy Niechanowo

26 lipca w imieniu Skarbu Państwa, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński przekazał darowiznę na rzecz gminy Niechanowo. Dotyczy ona działki o powierzchni 0,3700 ha mieszczącej się w Cielimowie. Dzięki darowiźnie możliwa będzie przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i drogowej.


warsztaty, zawód geodety, dzieci siedzące przy stole słuchają opowieści geodetki• Poznaj zawód geodety – warsztaty dla uczniów

W ramach akcji poznawania zawodów, odwiedziły nas dzieci ze szkoły Maxima. Uczniowie I klasy z zainteresowaniem obejrzeli pokaz wizualizacji przestrzennej. Poznali również znaki kartograficzne umieszczone na mapie zasadniczej. Przez jeden dzień mogli zapoznać się z obowiązkami dyrektora i geodety powiatowego i wyobrazić sobie siebie w tych rolach. Kto wie, może wśród nich jest przyszły geodeta?
 
 

aktualności, biuro obsługi, starosta we wnętrzu biura obsługi klienta Całkiem nowe biuro obsługi klienta

6 października 2022 r. oddaliśmy do użytku biuro obsługi klienta. Wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenie zostało wyposażone w nowy sprzęt komputerowy oraz terminale płatnicze. Nowoczesne stanowiska pozwalają na sprawne załatwienie spraw w komfortowych warunkach. Dzięki remontowi podniósł się standard świadczonych usług, a także skrócił czas wizyty w urzędzie. Zmiana wpłynęła znacząco na poprawę funkcjonowania jednostki, która w ciągu miesiąca na miejscu w biurze obsługi klienta obsługuje blisko 500 osób.


aktualności, zmiany organizacyjne, zielony las z prześwitującym słońcem• Zmiany organizacyjne

W związku ze zmianami organizacyjnymi, sprawy dotyczące ochrony gruntów rolnych prowadzone są przez Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie znajdujący się przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, nr tel. 61-424-66-80.