Zasady, według których działamy

nasz regulamin, stos dokumentów leżących na biurku obok okularów

Nasz regulamin – zakres działania, zasady zarządzania, struktura organizacyjna i podział zadań w pionach.