E-usługa dla komornika

iKOMORNIK, usługa elektroniczna dla komorników

Przed pierwszym logowaniem do aplikacji Geo-Info iKOMORNIK, prosimy o dostarczenie umowy                    w dwóch oryginalnych egzemplarzach:

  • do biura obsługi klienta w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

  • lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.