Ważne informacje!

ogłoszenia, mężczyzna w okularach siedzący przy biurku spogląda w górę na dymek

zmiana kont bankowych, ręka podająca kartę płatniczą kobiecie z terminalem

 

Zmiana kont bankowych

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie informuje, że od dnia 30.06.2022 r. nastąpiła zmiana kont bankowych.

 

 

Nowe konta bankowe:  

BNP Paribas Bank Polska S.A.                                                     

34 1600 1462 1747 8849 5000 0003 – dochody Skarbu Państwa                                                                                                                                                                           07 1600 1462 1747 8849 5000 0004 – dochody powiatu                                                                                                                                                                                           50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – wadia