Nasza struktura. Jak działamy?

działy, podniesione w górę złączone dłonie tworzą piramidę

Współpraca między Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działami nieruchomości                              i administracji, księgowo-finansowym oraz kancelarią owocuje sprawnym funkcjonowaniem naszego urzędu. 

Podział na konkretne komórki pozwala załatwić sprawę znacznie szybciej. Specjalizacja w ramach działów ma bezpośredni wpływ        na skuteczne rozwiązywanie codziennych wyzwań. 

Struktura urzędu opiera się na hierarchii i wzajemnych powiązaniach między pracownikami. Dzięki temu konkretna sprawa trafia bezpośrednio do działu, który się nią zajmuje. Sprawdź jak działają poszczególne jednostki!