Oferta nieruchomości przeznaczonych do użyczenia


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oferuje użyczenie nieruchomości. Zapoznaj się z bieżącymi informacjami. Sprawdź wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie.