E-usługa dla projektanta

iPROJEKTANT, baner z usługą elektroniczną dla projektantów

Usługa iPROJEKTANT służy do obsługi projektantów. Jest pomocna w procesie obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.  Dzięki niej możliwe jest m.in. złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz jego potwierdzenia.  Usługa pozwala na informowanie projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych dotyczących złożonego wniosku.

Przed pierwszym logowaniem do aplikacji Geo-Info iPROJEKTANT, prosimy o dostarczenie umowy w dwóch oryginalnych egzemplarzach:

    • do biura obsługi klienta w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

    • lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.