E-usługa dla geodety

iKERG, baner usługa elektroniczna dla geodetów

Usługa iKERG umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych i ich uzupełnień.  W łatwy sposób pozwala pobrać odpowiednie druki  i określić graficzny zasięg zgłoszenia. Materiały są przygotowane automatycznie i możliwe do pobrania przez Internet po dokonaniu opłaty. E-usługa pozwala na informowanie o stanie realizacji danej pracy. Daje również możliwość złożenia operatu w formie elektronicznej. 

Przed pierwszym logowaniem do aplikacji Geo-Info iKERG, prosimy o dostarczenie umowy o zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną w dwóch oryginalnych egzemplarzach:

    •  do biura obsługi klienta w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, 
    • lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.