E-usługa dla rzeczoznawcy

iRZECZOZNAWCA, usługa elektroniczna dla rzeczoznawców

Usługa iRZECZOZNAWCA pozwala na zdobycie dostępu do dokumentów, które są podstawą zmian ewidencyjnych. Należą do nich m.in. metryki zmian i skany dokumentów. E-usługa umożliwia również uzyskanie wybranych materiałów i danych.

 

 

Przed pierwszym logowaniem do aplikacji Geo-Info iRZECZOZNAWCA, prosimy o dostarczenie umowy w dwóch oryginalnych egzemplarzach:

    •  do biura obsługi klienta w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,

    • lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.