Obsługa Klientów indywidualnych i branżowych

dział geodezji, przyrząd geodezyjny na zielonym poluNa wniosek zainteresowanych udostępniamy materiały z zakresu geodezji            i kartografii. Należą do nich dane z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz      z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Oprócz Klientów indywidualnych dział geodezji i kartografii obsługuje też geodetów, rzeczoznawców, projektantów i komorników.

Znajdziesz tu wnioski do pobrania, które po wypełnieniu wystarczy złożyć osobiście w biurze obsługi klienta.  Możesz też przesłać je pocztą na adres Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,               al. Reymonta 21B,  62-200 Gniezno. 

Wnioski w postaci elektronicznej można składać również poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP.

Warto skorzystać ze  specjalnie przygotowanej e-usługi, która pozwala załatwić sprawę bez konieczności wizyty w urzędzie.