Obsługa Klientów w zakresie nieruchomości

dział nieruchomości, jesienna ulica, stary budynek z czerwonej cegły

                                                                                                                                                                                                              Dział nieruchomości i administracji świadczy usługi dla Klientów w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Zainteresowanym zapewniamy możliwość złożenia wniosku dotyczącego użytkowania wieczystego (m.in. przekształcenie w prawo własności, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego). Oferujemy również obsługę innych wniosków dotyczących nieruchomości i związanych z nimi opłat. 

Wybrany formularz możesz pobrać ze strony, a po wypełnieniu złożyć w biurze obsługi klienta. Możesz również przesłać go pocztą na adres Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno.

Dodatkowo, wnioski w formie elektronicznej złożyć można poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /pzgkkin_w_gnieznie/SkrytkaESP.