Oferta nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Dzierżawa nieruchomości i najem nieruchomości, widok budynku z oddali

Dzierżawa nieruchomości i najem, w tym lokali użytkowych                    i gruntów w trybie przetargowym lub bezprzetargowym. Oferta Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru                                i Nieruchomości w Gnieźnie. Sprawdź aktualny wykaz obiektów przeznaczonych do dzierżawy i najmu.