Sprzedaż, dzierżawy, darowizny – czym się zajmujemy?

oferty, małe gospodarstwo przy drodze otoczone zielonymi i brązowymi polami

Jako Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru                                i Nieruchomości przygotowujemy oferty dotyczące nieruchomości. Zajmujemy się realizowaniem zadań z zakresu szeroko pojętego gospodarowania mieniem powiatu i Skarbu Państwa. 

W ramach tej działalności organizujemy przetargi nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę. Zajmujemy się również sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, a także dzierżawą gruntów przeznaczonych na działalność rolniczą.

Oferujemy najem lokali użytkowych oraz pomieszczeń garażowych. Przekazujemy w drodze darowizny nieruchomości przeznaczone na cel publiczny na rzecz gmin wchodzących w skład powiatu.