Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – czym się zajmujemy?

dział geodezji i kartografii, widok pól z lotu ptaka

W ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                 i Kartograficznej realizujemy zadania z obszaru infrastruktury informacji przestrzennej i weryfikacji opracowań geodezyjnych            i kartograficznych. Prowadzimy powiatowy zasób geodezyjny                i kartograficzny, aktualizujemy bazę danych ewidencji gruntów            i budynków oraz weryfikujemy dokumentację. 

Ponadto zajmujemy się rejestrem zgłoszeń prac geodezyjnych              i kartograficznych, a także rejestrem wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Zapewniamy dostęp do dokumentów                        z ewidencji gruntów i budynków, wydajemy zaświadczenia                      i udzielamy informacji na ich temat. 

Jako dział geodezji i kartografii zajmujemy się również koordynacją projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo współpracujemy z jednostkami branżowymi w tym zakresie.

Wszystkie sprawy, które znajdują się w kompetencji naszego pionu można załatwić przy pomocy e-USŁUGI lub tradycyjnie poprzez złożenie odpowiedniego formularza.  

KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJGEODETA POWIATOWY

• Jarosław Antkiewicz (61) 641 93 66             jaroslaw.antkiewicz@powiat-gniezno.pl

DZIAŁ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I WERYFIKACJI OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH                          I KARTOGRAFICZNYCH

KIEROWNIK DZIAŁU INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I WERYFIKACJI OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH                                             I KARTOGRAFICZNYCH

• Paulina Garczyk (61) 641 93 85                      paulina.garczyk@powiat-gniezno.pl

STANOWISKA DS. INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I WERYFIKACJI OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH                                                    I KARTOGRAFICZNYCH

• Agata Hapońska (61) 641 93 55                     agata.haponska@powiat-gniezno.pl
• Krystyna Marzec (61) 641 93 75                    krystyna.marzec@powiat-gniezno.pl
• Karolina Zaroda (61) 641 93 54                      karolina.zaroda@powiat-gniezno.pl
• Natalia Olejarz (61) 641 93 83                        natalia.olejarz@powiat-gniezno.pl
• Hanna Jesiołowska (61) 641 93 65               hanna.jesiolowska@powiat-gniezno.pl
• Natalia Kacprzyk (61) 641 93 82                    natalia.kacprzyk@powiat-gniezno.pl
• Piotr Kwiatkowski (61) 641 93 87                  piotr.kwiatkowski@powiat-gniezno.pl
• Klaudia Nowicka (61) 641 93 74                     klaudia.nowicka@powiat-gniezno.pl
• Anna Kozakiewicz (61) 641 93 60                  anna.kozakiewicz@powiat-gniezno.pl                                                                                                                                                   • Agnieszka Wysocka (61) 641 93 57             agnieszka.wysocka@powiat-gniezno.pl

DZIAŁ OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

• Katarzyna Kaniewska-Kapella (61) 641 93 73     katarzyna.kaniewska@powiat-gniezno.pl

STANOWISKA DS. OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

• Ewa Grylewicz (61) 641 93 64                                 ewa.grylewicz@powiat-gniezno.pl
• Anna Świątek (61) 641 93 61                                   anna.swiatek@powiat-gniezno.pl
• Robert Hornung (61) 641 93 90                             robert.hornung@powiat-gniezno.pl
• Sergiusz Tamul (61) 641 93 91                                sergiusz.tamul@powiat-gniezno.pl
• Martyna Mierzejewska (61) 641 93 78              martyna.mierzejewska@powiat-gniezno.pl
• Julia Marcinkowska (61) 641 93 70                      julia.marcinkowska@powiat-gniezno.pl

PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ

• Monika Majewska (61) 641 93 79                            monika.majewska@powiat-gniezno.pl

STANOWISKA DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW

• Joanna Kłosowicz (61) 641 93 69                             joanna.klosowicz@powiat-gniezno.pl
• Maciej Grześkowiak (61) 641 93 76                        maciej.grzeskowiak@powiat-gniezno.pl

STANOWISKO DS. INFORMATYKI

• Jarosław Kucier (61) 641 93 67                                  jaroslaw.kucier@powiat-gniezno.pl