Nieruchomości przeznaczone do przekazania w drodze darowizny

darowizny, domy stojące przy ulicy, przed domami samochody, naprzeciwko trawnik i drzewa

Oferta Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru                i Nieruchomości. Zobacz wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.