Czym się zajmujemy?

nasze zadania, arkusze geodezyjne leżące na biurku

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wykonuje zadania na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Działamy w pionach organizacyjnych – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działu Nieruchomości i Administracji, działu księgowo-finansowegostanowiska do spraw kancelarii i zamówień publicznych. Nasze zadania opierają się na ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi działami. Dlatego możemy pracować szybciej i bardziej efektywnie.

W ramach naszych działań zajmujemy się:

               •   prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia                                 terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntu,

  • tworzeniem i udostępnianiem opracowań kartograficznych,

  • tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych,

  • koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

  • zakładaniem osnów szczegółowych,

  • przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych,

  • ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

  • zadaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami.