E-usługa Portal Mapowy

Portal mapowy służy do przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów.

Zawiera informacje  z zakresu ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu istniejącej, jak i projektowanej (GESUT). Znajdziesz tu również dane o planach zagospodarowania przestrzennego                   i obiektach  topograficznych zasobu wielkoskalowego (BDOT500).