GN.N.6845.12.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6845.12.2021

Gniezno, dnia 12.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Obręb 0015 – Modliszewo

gm. Gniezno

ark. m. 1
dz. 32/3

1,2876 ha
 

PO1G/00032697/0

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 32/3 opisano jako grunty orne.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,23 zł/m2

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 12.07.2022 r. do dnia 01.08.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

GN.N.6845.13.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6845.13.2021

Gniezno, dnia 12.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Obręb 0001 – Gniezno

Gniezno,
ul. Skrajna

ark. m. 58
dz. 13

0,4925 ha
 

PO1G/00004490/4

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka położona jest na terenie objętym aktualnym MPZP. Zgodnie z MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej osiedla Dalki w Gnieźnie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XI/91/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku, teren na którym położona jest działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji oraz częściowo pod teren infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 53 opisano jako grunty orne.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w  strefie peryferyjnej miasta Gniezno.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Cena wywoławcza do przetargu rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,25 zł/m2

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 12.07.2022 r. do dnia 01.08.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

GN.N.6845.10.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6845.10.2021

Gniezno, dnia 12.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Obręb 0016 -Modliszewko

gm. Gniezno

ark. m. 1
dz. 53

0,5500 ha
 

PO1G/00005118/0

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 53 opisano jako grunty orne.

Przedmiotowa działka będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie regularnym, wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, równinny. Dostępność komunikacyjna korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,23 zł/m2

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września 2022 r.

Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 12.07.2022 r. do dnia 01.08.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

 

GN.N.6845.11.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6845.11.2021

Gniezno, dnia 12.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi

wieczystej

Obręb 0012 – Pierzyska Baranowo

gm. Łubowo

ark. m. 2
dz. 278

7,4700 ha
(pow. dzierżawiona 5,9700ha)

PO1G/00008433/5

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 278 opisano jako nieużytki, grunty orne RV, grunty orne RVI, grunty rolne zabudowane Br-RV, grunty pod rowami W-RV, pastwiska PsIV.

Dzierżawa części działki  o pow.  5,97.00 ha  z przeznaczeniem na cele rolne.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie regularnym, wydłużonego prostokąta. Teren działki równinny. Dostępność komunikacyjna mniej korzystna, dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni polnej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Roczny czynsz dzierżawny wynosi  0,16 zł/m2

Termin wnoszenia opłat:

Za 2022 rok czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września 2022 r.

Od 2023 r.- roczny czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca  każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony przez Prezesa GUS i ogłoszony w „Monitorze Polskim” za rok poprzedzający waloryzację. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. W przypadku wystąpienia deflacji aktualna stawka dzierżawy nie ulega zmianie.

Uwagi:

Dzierżawa gruntu na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 12.07.2022 r. do dnia 01.08.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek

Nr telefonu: /61/ 641 93 72

GN.N.6840.14.2021 – Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.14.2021                                                                           

Gniezno, dnia 05.07.2022 r.

 

Starosta Gnieźnieński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

 

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/2

 

 

0,0876 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

169 000,00 zł

 

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/3

 

 

0,0871 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

168 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/5

 

0,0629 ha

 

PO1G/00042614/8

 

138 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Szafirowa

 

23/7

 

0,672 ha

 

 

PO1G/00042614/8

 

139 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Kłeckoska

 

23/8

 

0,0544 ha

 

PO1G/00042614/8

 

119 000,00 zł

Obręb 0001-Gniezno,

ark. mapy 14

Gniezno

ul. Kłeckoska

 

23/10

 

0,0612 ha

 

PO1G/00042614/8

 

126 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XV/141/2000 z dnia  11 lutego 2000 r. z późn.zm. przedmiotowe działki leżą w strefach:

 • działki nr 23/2, 23/3, ark. mapy 14 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa – symbol graficzny „MU” oraz w niewielkiej części w strefie terenów bezodpływowych;
 • działki nr 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, ark. mapy 14 – ciągu usługowego na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol graficzny „UMU”.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8 i 23/10 opisano jako grunty orne.

Opis nieruchomości

Działki nieogrodzone posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 16 sierpnia 2022 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w okresie od 5 lipca 2022 r. do dnia 25 lipca 2022 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 641-93-77 lub 641-93-72

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

GN.A.6840.5.2021 – Sprostowanie drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.5.2021

Gniezno, 30.06.2022 r.

Sprostowanie drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że od 1 lipca 2022 roku zmianie ulega nr konta, na które należy wpłacać opłaty z tytułu wadium, tj.

BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006

Jednocześnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że rachunek Bankowy w PKO BP S.A. 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 zostanie zamknięty z dniem 30.06.2022 r.

W związku z powyższym w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem tworzącym jedną integralną całość o powierzchni użytkowej 2499m2, położonej w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego 3,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Trzemeszno Obręb 5, ark. mapy 2, dz. nr 35 o ogólnej pow. 0,4225 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 560.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 11 lipca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 – liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

wpisuje się odpowiednio:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 560.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 19 lipca 2022 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  i Nieruchomości w Gnieźnie w BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 – liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o sprostowaniu  ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia

 

Przewodniczący Zarządu

   Piotr Gruszczyński

GN.A.6840.2.2022 – Sprostowanie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.2.2022

Gniezno, 30.06.2022 r.

Sprostowanie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że od 1 lipca 2022 roku zmianie ulega nr konta, na które należy wpłacać opłaty z tytułu wadium, tj.

BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006

Jednocześnie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że rachunek Bankowy w PKO BP S.A. 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 zostanie zamknięty z dniem 30.06.2022 r.

W związku z powyższym w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w Witkowie, o powierzchni 0,6667 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 Witkowo, ark. mapy 1,  dz. nr 76/16, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 18 lipca 2022 r.- liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

wpisuje się odpowiednio:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie W BNP PARIBAS POLSKA S.A. 50 1600 1462 1747 8849 5000 0006 do dnia 26 lipca 2022 r.- liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o sprostowaniu  ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia.

 

Przewodniczący Zarządu

   Piotr Gruszczyński

KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 29.06.2022 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na:

 1. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 42m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,13zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,25zł  netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Jarosław Dębowski właściciel podmiotu gospodarczego „Agent Ubezpieczeniowy Jarosław Dębowski”.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 18,85m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na działalność biurowo, usługową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,05zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została Pani Beata Kwarta.
 3. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 104m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4 i 22/8, ark. mapy 53, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6 oraz dz. nr 22/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,48zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługową, produkcyjno-warsztatową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 8m2 położone w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 2,35zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,38zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Damian Kwarta.
 5. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16m2 położone w Gnieźnie  przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 2,33zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,36zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Tomasz Spasibionek.
 6. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4m2 położone w Gnieźnie  przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/8, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi 2,30zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2,33zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Tomasz Łukowski.
 7. Lokal użytkowy w budynku produkcyjno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 60m² położony w Gnieźnie przy  ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4 i 22/8, ark. mapy 53, dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6, działce nr 22/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00082409/0. Lokal przeznaczony na działalność usługową, produkcyjno-warsztatową. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. wynosi 5,09zł netto + VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5,15zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Damian Kwarta.
 8. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce nr 22/4, ark. mapy 53, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,97zł netto + VAT. Pomieszczenie przeznaczone na magazyn. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1050m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3, i działka nr 1136, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00049528/0. Cena wywoławcza miesięcznego najmu za 1m² wynosi 0,58zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,59zł netto + VAT  miesięczne za najem 1m2  pow. gruntu. Najemcą została firma TIM Sp. J. HURT–DETAL.
 10. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 505m2 położona w Powidzu, ark. mapy 1, działka nr 489/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00037330/8. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy za 1m² pow. gruntu wynosi 0,18zł netto. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,19zł brutto (zwolnienie z podatku Vat) rocznej dzierżawy za 1m² gruntu. Dzierżawcą został Pan Artur Maroszek.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2000m2  zabudowana budynkiem o powierzchni 104,70m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1135, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050163/3. Nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą. Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 1142,93zł netto + VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1154,36zł netto + VAT miesięcznej dzierżawy. Dzierżawcą została firma PPHU REM-BUD Zygmunt Tomczak.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m² położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1165, dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00047901/5 i dz. nr 1166 dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00038829/0. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy wynosi 0,12zł netto. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

GN.A.6840.1.2022 – Wykaz

GN.A.6840.1.2022                                                                          

Gniezno, 28.06.2022r.

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 2a ust 3 pkt 1a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (Dz.U. z 2022 r. poz. 461), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,3404 ha, położona w Kłecku,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Kłecko-miasto, ark. mapy 6, działka nr 453/5,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00036430/9.

Działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta Kłecka. Kształt działki jest nieregularny – wielokąt. Działka jest niezabudowana, wyrównana, nieogrodzona. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (w okolicy: gaz, prąd). Działka położona jest przy torach kolejowych.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 173.000,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym aktualnym MPZP, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej Gminy Kłecko, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/319/21 z dnia 29.12.2021 r, działka określona jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotową działkę opisano jako grunty orne.

Działka nr 453/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka będzie miała dostęp do drogi publicznej przez działki nr 454/1 i 454/2. Służebność gruntowa  zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 08.08.2022 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. (61) 641-93-72 lub 641-93-77.

Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej: https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia w okresie od dnia 28.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Starosta Gnieźnieński

   Piotr Gruszczyński

GN.N.6840.8.2021 – KOMUNIKAT

Gniezno, dnia 21 czerwiec 2022 r.

 

GN.N.6840.8.2021

 

 

 

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2022 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wydartowie gm. Trzemeszno, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 0029 Wydartowo, ark. mapy 1, dz. nr 21/1 o pow. 0,7357 ha, dz. nr 21/2 o pow. 1,0893 ha, dz. nr 21/3 o pow. 0,0541 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00063727/6.

Wadium w wysokości 31.300,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

GN.A.6840.2.2022 – Przetarg ustny nieograniczony

GN.A.6840.2.2022

Gniezno, 14 czerwca 2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w Witkowie, o powierzchni 0,6667 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: Obręb 0001 Witkowo, ark. mapy 1,  dz. nr 76/16, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

 

Wartość działki 76/16

Wartość udziału w działkach 76/4, 76/17, 76/26, 76/35

Łączna wartość                                w zaokrągleniu

186 676,00 zł

5 733,49 zł

192 400,00 zł

 

Cena wywoławcza do sprzedaży – 192 400,00 zł. (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Działka 76/16 położona jest w rejonie ul. Dworcowej, przy drodze w kierunku Witkówka. Kształt działki jest nieregularny zbliżony do prostokąta (krawędzie działki po łuku). Ukształtowanie terenu płaskie, otoczenie stanowi rozproszona zabudowa jednorodzinna, sporadyczna dalsza zabudowa usługowa oraz tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo lub stanowiące nieużytki. Nieco dalsza odległość dzieli nieruchomość od dostępu do usług, kościoła i zaplecza usługowo-handlowego.

Nieruchomość nie wykazuje żadnych zobowiązań.

Obciążenia: W obrębie jednostki zlokalizowana jest sieć drenarska. Dopuszcza się zabudowę przedmiotowego terenu, pod warunkiem przeniesienia całej istniejącej sieci poza obszar zabudowy przed dokonaniem podziału tego terenu, po wcześniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci Gminnej Spółki Wodnej Witkowo.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 76/16 opisano jako grunty orne.

Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.).

W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania teren działek o numerach ewidencyjnych:

 • 76/16, oznaczony jest symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • 76/4, oznaczony jest symbolem Z – teren zieleni izolacyjnej
 • 76/17, 76/26, 76/35, oznaczony jest symbolem KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 38.400,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100) na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 18 lipca 2022 r.– liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

1. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

2. W przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie osobne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone),

3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki,
w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.  

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 641-93-72 i 641-93-77.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

PZGKKiN GNIEZNO

Return to Top ▲Return to Top ▲